Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Osnove JavaScripta

JavaScript je programski jezik, ki spadada v skupino tolmačev. To pomeni, da se napisana koda programa ne prevede v program, ki bi ga lahko shranili v obliki izvršilne datoteke, pač pa poseben tolmač po vrsti razčlenjuje in izvršuje ukaze, ki smo jih napisali.

JavaScript je objektno usmerjen programski jezik in je precej podoben programskim jezikom Java, C++ in C#.

JavaScript največkrat srečamo v spletnih brskalnikih (Client-Side JavaScript). Poleg tega lahko JavaScript vključujemo tudi v različne vrste dokumentov, kot so HTML, XML, VRML, in celo PDF.

JavaScript je jezik, ki dopolnjuje obstoječe jezike. V kombinaciji s PHP-jem se izkaže za zelo učinkovito orodje ravno zaradi osveževanja spletne strani. Dogodki se namreč izvajajo na uporabnikovem računalniku in ne na strežniku. To ima za posledico vidnost izvorne kode, ki v tem primeru, za razliko od PHP-ja, ni skrita očem uporabnikom.

Elemente jezika JavaScript lahko razdelimo na tri nivoje:

1. Core - jedro

Jedro vsebuje tiste elemente jezika, ki so skupne vsem različnim uporabam. Sem spadajo pravila o zgradbi programa (sintaksa), pravila o sestavljanju izrazov in stavkov, vgrajeni objekti in funkcije...

2. Host - gostitelj

Glede na to, kje uporabljamo JavaScript, imamo na razpolago dodatne objekte, ki opisujejo trenutno stanje okolja. Če na primer uporabljamo JavaScript pri pregledovanju dokumentov HTML, imamo na razpolago objekte, ki opisujejo okno brskalnika, zgradbo dokumenta, evidenco o obiskanih straneh...

3. User - uporabnik

Vsak uporabnik lahko v JavaScriptu definira svoje funkcije in objekte, ki jih nato uporablja, kot da so del jezika samega.