Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

1. vaja: Prva stran

Spoznali bomo:
  • Postopek izdelave spletne strani
  • Kako zapišemo HTML kodo
  • HTML sintakso
  • Ogrodje spletne strani

V urejevalniku besedil izdelaj prvo spletno stran. Ta naj ima ustrezno ogrodje v verziji HTML5 in naslov Prva stran. V telo dokumenta zapišite besedilo To je moja prva spletna stran!

Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode.

Stran shrani in jo poimenuj v1-html-priimek-ime.html. Stran odpri tudi v brskalniku in preveri njen izgled. Oglej si tudi izvorno kodo strani v brskalniku in jo primerj s kodo, ki si jo zapisal.


Slika spletne strani v brskalniku
Slika vaje 01: Prva stran