Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

24. vaja: Canvas - oblike

Spoznali bomo
  • Platno Canvas - bitno 2D risanje v spletnih straneh
  • Risalna orodja za risanje na platno Canvas

Izdelaj spletno stran, ki je prikazana na spodnji sliki in jo poimenuj 24.vaja-html-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5. Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode.

Uporabi glavni naslov in platno canvas.


Slika spletne strani v brskalniku
Slika vaje 24: Canvas - oblike