Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Preverjanje: lastna vaja

Sestavi lastno vajo iz sklopa HTML.

Vaja naj vsebuje:

  • izdelano spletno stran, ki jo poimenuj 29.vaja-html-MIN/SRE/MAX-priimek-ime.html. V imenu dokumenta MIN/SRE/MAX označuje zahtevnostni nivo vaje. Po lastni presoji v ime dokumenta dodaj ustrezno oznako. Stran naj bo izdelana v HTML5. Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode
  • vse pripadajoče datoteke (besedilo, slike, multimedijske datoteke...)
  • navodila za izdelavo vaje (besedilna datoteka)
  • povezave do pomoči