Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

28. vaja: API - Application programming interface

Spoznali bomo
 • Vtičnike API - Application programming interface

Izdelaj spletno stran, ki bo vsebovala vsaj en vtičnik API in jo poimenuj v28-html-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5. Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode.

Uporabi vtičnike API:

 • urejenaje vsebine
 • drag and drop
 • geolocation
 • web storage
 • offline apps
 • web workers
 • Contacts
 • Selection
 • Indexed database
 • Web sockets
 • Server-Sent Events
 • XMLHttpRequest2
 • Canvas 2D Context
 • HTML Microdata
 • Media Capture
 • Web Messaging
 • Forms
 • File API