Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

10. vaja: Aktivne slike

Spoznali bomo
  • Povezave na slikah
  • Aktivne slike

Izdelaj spletne strani, ki so prikazane na spodnjih slikah in jih poimenuj:

  • 10.vaja-html-priimek-ime.html
  • 10.2.vaja-html-priimek-ime.html
  • 10.3.vaja-html-priimek-ime.html
  • 10.4.vaja-html-priimek-ime.html

Strani naj bodo izdelane v HTML5. Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode.

Uporabi glavni naslov, za razporeditev elementov (slike, razmiki) pa uporabi tabelo.

Opomba: Za hitrejšo izdelavo najprej izdelaj zadnjo stran z vsemi slikami in povezavami, nato pa stran kopiraj in pobriši odvečne elemente na posameznih straneh.


Slike spletnih strani v brskalniku
Slika vaje 10: Aktivne slike 1

Slika vaje 10: Aktivne slike 2

Slika vaje 10: Aktivne slike 3

Slika vaje 10: Aktivne slike 4