Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

5. vaja: Hiperpovezave

Spoznali bomo
  • Hiperpovezave
  • Relativne povezave
  • Absolutni povezave

Izdelaj spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika in jo poimenuj 5.vaja-html-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5. Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode.

Uporabi glavni naslov, odstavke, krepko in relativen ter absolutni način povezav. Povezave, ki kažejo na strani v internetu naj se odprejo v novem oknu.


Slika spletne strani v brskalniku
Slika vaje 05: Aktivno besedilo