Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

11. vaja: Obrazec

Spoznali bomo
  • HTML obrazce

Izdelaj spletno stran, ki je prikazana na spodnji sliki in jo poimenuj v11-html-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelan v HTML5. Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode.

Uporabi glavni naslov, obrazec in ustrezne elemente obrazca. Za razporeditev elementov obrazca uporabi tabelo.


Slika spletne strani v brskalniku
Slika vaje 11: Obrazec