Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Uvod v HTML?

HTML je kratica za HyperText Markup Language, ki je označevalni jezik za izdelavo spletnih strani. Z njim opišemo gradiva, ki jih želimo objaviti na spletu. Poleg lahko spreminjamo tip pisave, velikost in stil, vključujemo lahko slike, povezave, tabele, obrazce ipd.

S pomočjo HTML razen prikaza dokumenta v brskalniku hkrati določimo tudi strukturo in semantični pomen delov dokumenta.

HTML lahko izdelamo v vsakem urejevalniku besedil (kot npr. beležnici, Notepad++, Sublime Text, itd.), saj je zapisan v obliki HTML elementov, ki so sestavljeni iz oznak, zapisanih v špičastih oklepajih (npr. kot <p> ) znotraj vsebine spletne strani. HTML oznake so običajno zapisane v parih, kot npr. <p> in </p>. Prva oznaka se imenuje tudi začetna značka in druga oznaka končna značka. Znotraj para oznak lahko oblikovalec spletne strani vpiše poljubno besedilo in tudi druge oznake (gnezdenje oznak).

Osnova vseh spletnih strani je HTML. Tudi dinamične spletne strani, ki omogočajo interakcijo med uporabnikom in spletno stranjo, so kombinacija programskega jezika in jezika HTML. Da bi razumeli delovanje spletnih strani, moramo najprej spoznati omenjeni jezik.

HTML kodo posamezne spletne strani si lahko ogledamo v brskalniku (običajno s tipkovno bljižnico Ctrl+U).

HTML koda spletne strani

HTML koda spletne strani

Datoteka HTML

Datoteka HTML je običajna znakovna datoteka, kar pomeni, da jo lahko odpremo in urejamo s poljubnimi urejevalniki besedil. Datoteke v HTML imajo končnico .htm ali .html, pišemo pa jih v besedilnem urejevalniku, lahko pa uporabimo katerega od zmogljivejših orodij, ki npr. barvajo izvorno kodo ali pa nam nudijo nabor trenutno možnih ukazov, lahko pa celo sproten pogled na izdelek.