Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

22. vaja: Vzhodni tipi obrazca

Spoznali bomo
 • Nove vhodne tipe obrazca

Izdelaj spletno stran, ki je prikazana na spodnji sliki in jo poimenuj 22.vaja-html-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5. Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode.

Uporabi:

 • glavni naslov
 • sliko
 • obrazec
 • vhodne tipe obrazca:
  • color
  • date
  • email
  • number
  • range
  • url
  • time
  • ...

Slika spletne strani v brskalniku
Slika vaje 20: Zahtevna tabela