Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

12. vaja: Semantična struktura

Spoznali bomo
  • Semantične oznake strukture spletne strani

Izdelaj spletno stran s semantično strukturo, ki jo shematično prikazuje spodnja slika in jo poimenuj 12.vaja-html-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5. Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode.

Shema spletne strani s semantično struturo po standardu HTML 5

Shema spletne strani s semantično struturo po standardu HTML 5

Semantične oznake poimenuj z imeni, kot je prikazano na sliki, postavitev sematičnih elementov pa izvedi s tabelama.


Slika spletne strani v brskalniku
Slika vaje 12: Semantična struktura