Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

25. vaja: Canvas - oblike in krivulje

Spoznali bomo
  • Risanje oblik in krivulj na platno Canvas

Izdelaj spletno stran, ki je prikazana na spodnji sliki in jo poimenuj canvas-krogi-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5. Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode.

Uporabi glavni naslov in platno canvas.


Slika spletne strani v brskalniku
Slika vaje 25: Canvas - krogi