Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

19. vaja: I-okvirji

Spoznali bomo
  • Kako v spletno stran vstavimo druge spletne strani

Izdelaj spletno stran, ki je prikazana na spodnji sliki in jo poimenuj 19.vaja-html-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5. Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode.

Uporabi glavni naslov in i-okvirje.


Slika spletne strani v brskalniku
Slika vaje 19: I-okvirji