Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

23. vaja: Atributi obrazca

Spoznali bomo
 • Nove atribute obrazcev in vnosnih polj

Izdelaj spletno stran, ki je prikazana na spodnji sliki in jo poimenuj v23-html-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5. Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode.

Uporabi:

 • glavni naslov
 • obrazec
 • atribute obrazca:
  • autofocus
  • height in width
  • min in max
  • multiple
  • pattern
  • placeholder
  • required
  • ...

Pri tem posamezna polja vsebujejo naslednje atribute:

 • ime: placeholder, required, autofocus,
 • priimek: placeholder, required,
 • poštna številka: pattern (4 mestno število), required,
 • e-pošta: required,
 • geslo: required,
 • ponovno geslo: required,
 • ocena: min in max,
 • fotografija: multiple,
 • slika gumba: height in width.

Slika spletne strani v brskalniku
Slika vaje 23: Vhodni tipi obrazca