Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

16. vaja: Opisni seznam

Spoznali bomo
  • Opisni seznam v HTML

Izdelaj spletno stran, ki je prikazana na spodnji sliki in jo poimenuj v16-html-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5. Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode.

Uporabi:

  • glavni naslov
  • podnaslov
  • opisni seznam

Slika spletne strani v brskalniku
Slika vaje 16: Opisni seznam