Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Oblikovanje HTML kode

V HTML kodo lahko pišemo na različne načine. Brskalniki kodo interpretirajo zaporedno. Če naletijo na ukaz, ki ga ne razumejo, ta del kode pri prikazu spletne strani izpustijo. Vsako ročno oblikovanje strani (npr. večkratni presledki, prazne vrstice ...) se ignorirajo.

Načeloma bi HTML kodo lahko zapisali kar v eni vrstici, a zardi praktične uporabnosti, tak način zapisa kode ni priporočljiv, saj je popolnoma nepregleden.

Nepregledna HTML koda v eni vrstici

Nepregledna koda HTML zapisana v eni vrstici

Za večjo preglednost kode poskrbimo tako, da posamezne elemente zapišemo v novo vrsto.

HTML koda, kjer je vsak element zapisan v svoji vrstici.

HTML koda, kjer je vsak element zapisan v svoji vrstici.

Še večjo preglednost dosežemo z barvanjem kode, kjer posamezne elemente kode (oznake, atribute, vrednosti, besedila, tabele, vstavljene elemente...) obarvamo z različnimi barvami.

HTML koda, kjer je vsak element kode obarvan v svoji barvi.

HTML koda, kjer je vsak element kode obarvan v svoji barvi.

Preglednost te kode je že mnogo večja, a iz nje ni moč razbrati strukture spletne strani. Zato se poslužujemo zapisa kode, kjer posamezne elemente glede na strukturo, zamikamo v smeri proti desni. Tako zapisana in obarvana koda je dobro berljiva in pregledna.

Oblikovana in strukturno pregledna HTML koda.

Oblikovana in strukturno pregledna HTML koda.

Preverjanje pravilnosti napisane kode

Napisano kodo lahko preverimo na različne načine. Zmoglivejši programi (npr. Adobe Dreamweaver) imajo preverjanje kode že vgrajeno v program. Obstaja pa tudi več spletnih orodij, ki omogočajo preverjanje napisane kode. Eno od teh najdemo na straneh organizacije W3C.

Pred javno objavo HTML kodo preverimo na spletnem mestu W3C.

W3C validator HTML kode