Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Barve v HTML

Za prikaz barv na ekranu se uporablja barvni zapis RGB, ki barve prikazuje s kombinacijo rdeče, zelene in modre svetlobe.

Barve lahko spletnim stranem dodamo samo z uporabo slogovnig predlog CSS. To lahko storimo na več načinov:

  • s poimenovanjem barve
  • s šestnajstiškim zapisom
  • barvo določimo s posameznimi komponentami RGB
  • barvo določimo s posameznimi komponentami RGBA
  • z barvnim modelom HSL

Človeško oko lahko loči med okoli 10.000.000 odtenki. Zato za dokaj realen zapis barv zadostuje 24-bitna barvna globina, z njo dobimo 16.777.216 različnih barv in njihovih odtenkov. To veliko številko smo dobili z množenjem 256×256×256.

Primer zapisovanja barv:

Barva Ime barve Šestnajstiški zapis HEX Barva RGB
  aqua #00FFFF rgb(0,255,255)
  black #000000 rgb(0,0,0)
  blue #0000FF rgb(0,0,255)
  fuchsia #FF00FF rgb(255,0,255)
  gray #808080 rgb(128,128,128)
  green #008000 rgb(0,128,0)
  lime #00FF00 rgb(0,255,0)
  maroon #800000 rgb(128,0,0)
  navy #000080 rgb(0,0,128)
  olive #808000 rgb(128,128,0)
  orange #FFA500 rgb(255,165,0)
  purple #800080 rgb(128,0,128)
  red #FF0000 rgb(255,0,0)
  silver #C0C0C0 rgb(192,192,192)
  teal #008080 rgb(0,128,128)
  white #FFFFFF rgb(255,255,255)
  yellow #FFFF00 rgb(255,255,0)
  transparent