Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Audio v HTML

HTML5 je opisal standard za vključitev audio vsebin v spletne brskalnike z <audio> oznako. Audio element podpirajo vsi novejši brskalniki, ne podpirajo pa vsi brskalniki vseh audio formatov. Trenutno so v HTML5 podprti trije audio formati: MP3, Wav in Ogg:

 • MP3 – je priljubljena oblika zapisa digitalnih zvočnih datotek z izgubami
 • Wav – Waveform Audio FilFormat je Microsoftov format zvočnih datotek
 • Ogg – je otprtokoden format zvočnih datotek, ki uporablja audio kodek Vorbis

Trenutna podpora brskalnikov audio formatom

Brskalnik MP3 WAV OGG
Edge DA DA DA
Firefox DA DA DA
Chrome DA DA DA
Safari DA DA NE
Opera DA DA DA

Primer: Audio format MP3

<audio controls>
  <source src="audio.mp3" type="audio/mpeg">
  Vaš brskalnik ne podpira audio elementa.
</audio>

Primer: Audio format Wav

<audio controls>
  <source src="audio.wav" type="audio/wav">
  Vaš brskalnik ne podpira audio elementa.
</audio>

Primer: Audio format Ogg

<audio controls>
  <source src="audioogg" type="audio/ogg">
  Vaš brskalnik ne podpira audio elementa.
</audio>

HTML koda, kjer je audio podprt v vseh brskalnikih:

<audio controls>
  <source src="audio.mp3" type="audio/mpeg">
  <source src="audio.wav" type="audio/wav">
  <source src="audio.ogg" type="audio/ogg">
  Vaš brskalnik ne podpira audio elementa.
</audio>