Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Seznami v HTML

V HTML sezname uporabimo, kadar želimo po vrsti našteti več stvari. Obstaja več vrst seznamov, ki jih uporabljamo za naštevanje, številčenje ali opisovanje.

Neurejen (neoštevilčen) seznam

Za naštevanje uporabimo element ul (ang. unordered list), znotraj katerega naštejemo elemente li (ang. list item), ki predstavljajo posamezne točke seznama.

Vsak seznam mora vsebovati vsaj en element li.

Primer neurejenega (neoštevilčenega) seznama v HTML:

<ul>   
  <li> Prva točka </li>   
  <li> Druga točka </li>   
  <li> Tretja točka </li>   
  <li> Četrta točka </li>   
  <li> Peta točka </li> 
</ul>
 • Prva točka
 • Druga točka
 • Tretja točka
 • Četrta točka
 • Peta točka

Urejen (oštevilčen) seznam

Za številčenje uporabimo element ol (ang. ordered list), znotraj katerega naštejemo elemente li (ang. list item), ki predstavljajo posamezne točke seznama.

Primer urejenega (oštevilčenega) seznama v HTML:

<ol>   
  <li> Prva točka </li>   
  <li> Druga točka </li>   
  <li> Tretja točka </li>   
  <li> Četrta točka </li>   
  <li> Peta točka </li> 
</ol>
 1. Prva točka
 2. Druga točka
 3. Tretja točka
 4. Četrta točka
 5. Peta točka

Kombinirani seznami

Kombinirani seznami so sestavljeni iz več seznamov in sicer naredimo seznam znotraj drugega seznama (kot točko ali njen del). Pri tem moramo paziti, da značke zaključujemo v obratnem vrstnem redu, kot jih odpiramo.

Primer kombiniranega seznama:

<ul>
 <li> Prva točka 
  <ol>
	 <li> Prva pika prve točke </li>
	 <li> Druga pika prve točke </li>
	 <li> Tretja pika prve točke </li>
  </ol>
 </li>
 <li> Druga točka </li>
 <li> Tretja točka </li>
</ul>
 • Prva točka
  1. Prva pika prve točke
  2. Druga pika prve točke
  3. Tretja pika prve točke
 • Druga točka
 • Tretja točka