Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Glava HTML

Glava HTML dokumenta lahko vsebuje določene oznake, skripte, meta podatke... V glavi med oznakama <head> in </head> opišemo dokument, pri tem lahko dodamo naslednje oznake: title, base, link, meta, script in style. Kar napišemo v glavi, v oknu brskalnika ni vidno.

Oznaka title

Oznaka title definira naslov spletne strani. Ta oznaka je obvezna v vseh HTML/XHTML dokumentih. Pomen naslova spletne strani:

 • prikaže se kot naslov okna ali zavihka brskalnika
 • prikaže se, če dodamo spletno stran med priljubljene
 • spletni isklaniki prikažejo naslove spletnih strani kot rezultate iskanja

Oznaka base

Značka base definira privzeti URL naslov ali privzet cilj vseh povezav na tisti spletni strani.

Primer:

Povezava se bo odprla v novem oknu, čeprav ne navedemo atributa target="_blank". V novem oknu se odpre zaradi atributa oznake base, ki je "_blank".

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <base href="http://nsa.zpanel.sckr.si/_slike/" />
  <base target="_blank" />
</head>
<body>
  <a href="html.php">HTML</a> povezava se bo odprla v novem oknu, čeprav v povezavi
	ni atributa target="_blank". Za to poskrbi atribut "_blank" v oznaki base.
</body>
</html>
HTML povezava se bo odprla v novem oknu, čeprav v povezavi ni atributa target="_blank". Za to poskrbi atribut "_blank" v oznaki base.

Oznaka link

Z oznako link definiramo relacijo med dokumentom in zunanjim virom. Največkrat se uporablja za povezavo z zunanjo oblikovno CSS datoteko.

<head>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="slog.css" />
</head>

Oznaka style

Oznak stylese uporablja za definiranje informacij o stilih v HTML dokumentu. Znotraj značke določimo oblikovne lastnosti posameznih elementov.

<head>
  <style type="text/css">
	 body {background-color:silver}
	 p {color:red}
  </style>
</head>

Oznaka meta

V oznako meta vpišemo meta podatke o HTML dokumentu. Kaj so meta podatki je opisano v poglavju meta oznake.

Oznaka script

Z oznako script se definirajo razni skriptni jeziki, naprimer JavaScript. Ta oznaka bo podrobneje razložena v naslednjih poglavjih.

<head>
  <script src="_js/core.js" type="text/javascript"></script>
</head>