Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Značilnosti JavaScript

JavaScript je bil razvit z namenom, da doda interaktivnost statičnim HTML spletnim stranem. Je skriptni jezik in je enostaven za razumevanje in uporabo, vsebuje pa večino krmilnih stavkov, kot ostali programski jeziki. Z oznakama <script> in </script> ga vključujemo v HTML kodo:

<body>
   <script>
	  document.write("Pozdravljen svet!");
   </script>
</body>

Ukaz document.write(), služi izpisu v brskalnik, znački <script> in </script> pa brskalniku narekujeta, da se med njima nahaja JavaScript koda.


Starejši brskalniki, ki ne podpirajo JavaScript bodo kodo prikazali kot HTML vsebino, kar pomeni, da se ta koda izpiše na zaslon. V tem primeru je smiselno vstaviti HTML komentar pred prvim in za zadnjim JavaScript stavkom:

<script type="text/javascript">
<!--
   document.write("Pozdravljen svet!");
//-->
</script>

JavaScript koda se bo v tem primeru prikazala pravilno, skrita pa bo brskalnikom, ki je ne podpirajo.

Atribut type="text/javascript" določa, da gre za kodo JavaScript.

 

Opis jezika JavaScript

Sintaksa jezika JavaScript ohlapno sledi programskemu jeziku C. Prav tako kot C, JavaScript nima vgrajenih vhodno izhodnih funkcij, zato je njihova izvedba odvisna od gostitelja.

Programi imajo svoje objektne modele, ki zagotavljajo dostop do gostiteljevega okolja, samo jedro jezika JavaScript pa je v vseh programih večinoma enako.