Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

3. vaja: Spremenljivke v JavaScriptu

Spoznali bomo
 • Kako v JavaScriptu definiramo spremenljivke

Sestavi JavaScrit datoteko v kateri boš definiral spremenljivke in jo poimenuj 3vaja-JS-priimek-ime.js.

Koda JavaScript

V JavaScriptu definiraj naslednje spremenljivke:

 • x
 • y
 • krog
 • Krožni LOK
 • MOJA SPREMENLJIVKA
 • število
 • števec
 • kvadratna enačba
 • število avtomobilov
 • aktiven gumb
 • preštej zrele češnje
 • 12 hrušk
 • vaja 20
 • info@domena.com
 • $ znak
 • a, b, c, d, e
 • α
 • new
 • break
 • const
 • c:\mapa
 • http://www.ime.si
 • gori na gori gori

Naslednje spremenljivke definiraj v JavaScriptu brez rezervirane besede var:

 • i
 • st
 • kvadratni koren
 • PI
 • obseg kroga
 • ploščina trikotnika