Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

25. vaja: HTML DOM - Skrivanje in prikazovanje elemntov

Spoznali bomo
  • Kako z JavaScritom in HTML DOM dinamično skrijemo ali prikažemo HTML elemente

Sestavi spletno stran, ki jo prikazujeta spodnji sliki in video. Stran poimenuj 25vaja-JS-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS.

Stran vsebuje obrazec in kombiniran seznam.

Koda JavaScript
  • Klik na izbirno polje prikaže/skrije vnosni polji in njun opis
  • Klik na alinejo številčenega seznama skrije/prikaže neoštevilčen seznam

Slika spletne strani, ko se stran naloži v brskalniku:

Slika spletne strani v brskalniku:
Slika 25.vaje: Skrivanje in prikazovanje elementov

Slika spletne strani po klikih na elemente:

Slika spletne strani v brskalniku:
Slika 25.vaje: Skrivanje in prikazovanje elementov po klikih

Video spletne strani:

Video spletne strani v brskalniku