Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

26. vaja: HTML DOM - Dinamična stran

Spoznali bomo
  • Kako z JavaScritom in HTML DOM dinamično generiramo spletno stran

Sestavi spletno stran, ki bo v celoti generirana z JavaScriptom in HTML DOM. Stran poimenuj 26vaja-JS-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS.

Koda JavaScript
  • Kreira vsaj en glavni naslov in podnaslov
  • Kreira vsaj en odstavek besedila
  • Vstavi vsaj eno sliko
  • Kreira vsaj eno tabelo
  • Kreira vsaj en seznam

Z JavaScript HTML DOM CSS vstavljene HTML elemente tudi ustrezno oblikuj.