Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

5. vaja: Operatorji v JavaScriptu

Spoznali bomo
 • Podatkovne tipe skriptnega programskega jezika JavaScript

Sestavi spletno stran, ki bo z JavaScript izračunala in izpisala izraze. Poimenuj jo 5vaja-JS-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS.

Koda JavaScript

Definiraj spremenljivke podatkovnega tipa število in njihove vrednosti.

Z aritmetičnimi operatorji sestavi in izpiši spodnje izraze:

 • 7 + 5
  //Rešitev izraza: var vsota = 7 + 5;
  //Primer izpisa: document.write("Vrednost izraza: 7 + 5 =" + vsota + "<br />");
 • 12 + 08
 • 0,2 + 0,3
 • 0,36 + 12,65
 • 13 - 45
 • 0,056 - 0,042
 • 25 * 56
 • 0,2 * 10
 • 65 / 21
 • 6987 / 23,26
 • 20 / 0
 • -10 / 0
 • 123 % 20
 • 2 + 2 * 2
 • (2 + 2) * 2
 • 5^3 + 3^2 + 8
 • (10 % 6 - 1 + (5 / 4 + 13.0 / 2))
 • 10 + 1
 • 10 - 1
 • cd23 + 236a   //šestnajstiško
 • 265 - 142   //osmiško

Spodnje izraze zapiši v skrajšani obliki in izpiši rezultate:

 • x = 100; y = 50; z = 80;
 • x = x + 20
  //Rešitev izraza: x += 20;
  //Primer izpisa: document.write("Vrednost izraza: x += 20 = " + (x+=20) + "<br />");
 • y = y - 10
 • z = z * 8
 • x = x / 25
 • y = y % 2

Spodnje primerjave zapiši v obliki izrazov in izpiši rezultate:

 • ((18 % 2 != 0) || !(3 >= 4))
  //Rešitev: var primerjava = ((18 % 2 != 0) || !(3 >= 4));
  //Izpis: document.writeln("Primerjava ((18 % 2 != 0) || !(3 >= 4)) vrne vrednost " + p1 + ".<br />");
 • (5 > 6) && (3 > 6 || 3 < 8)
 • 3 < x && 40 > x || x > 50
 • 0 <= x && x <= 10 || x > 100
 • 0 < x && x < 40 && 0 < y && y < 40
 • (false || true) && (true && false)
 • (true && false) && (true || false)
 • ((true && false) || false) && true
 • (true && !(5%4 == 1)) || (16/5.0 == 3)
 • ((5 >= 3) && (8%1 == 0)) || (7/2 != 3)
 • (5 != 18) || (4 % 3 == 1)

Spodnje besedilo zapiši v JavaScript tako, da bo vsaka vrstica svoj niz. Zatem nize spoji v en sam niz, mu dodaj ustrezno HTML kodo (<br />, <ul>, <li> ...) in ga izpiši:

 • Bitni operatorji obravnavajo svoje operande kot 32 bitna cela števila.
  Če kateri od operandov ni celo število, ga JavaScript ustrezno pretvori.
  Pri tem:
  • realnemu številu odreže števke za decimalno piko,
  • niz predela v število (če mu ne uspe, ga obravnava kot število 0),
  • vrednosti undefined, null in false predela v število 0,
  • true pa v število 1.
Slika spletne strani v brskalniku
Slika 5.vaje: Operatorji v JavaScriptu