Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

9. vaja: Dogodki v JavaScriptu

Spoznali bomo
 • Uporabo HTML DOM dogodkov v JavaScriptu

Sestavi spletno stran, ki jo prikazujeta spodnji sliki in jo poimenuj 9vaja-JS-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS.

Koda JavaScript
 • Samodejno pretvori vpisano temperaturo v katerokoli polje temperature
  • Pretvorba temperature:
   • °F °C: (5/9) * (°F - 32)
   • °F °K: (5/9) * (°F - 32) + 273
   • °K °C: °K - 273
   • °K °F: ((°K - 273) * 9/5) + 32
   • °C °F: (°C * 9/5) + 32
   • °C °K: °C + 273
  • Dogodki:
Sliki spletne strani v brskalniku
Slika 9.vaje: Pretvornik temperature

Slika 9.vaje: Pretvornik temperature