Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

11. vaja: Matematične funkcije v JavaScriptu

Spoznali bomo
 • Lastnosti in metode za delo s števili v JavaScriptu
 • Lastnosti in metode, ki so v pomoč pri računanju v JavaScriptu

Sestavi spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika in jo poimenuj 11vaja-JS-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS.

Koda JavaScript
 • Prebere vrednost v tekstovnem polju in jo shrani v spremenljivko
 • Izvede naslednje matematične operacije:
  • število zaokrož na tri decimalke
  • izpiše 4 mestno število
  • število izpiše v eksponentni obliki na 3 decimalke
  • zaokroži število na celo število
  • izpiše naslednje celo število
  • izpiše predhodnje celo število
  • izpiše pozitivno število
  • izpiše naključno število
 • Izbere matematično operacijo v spustnem seznamu HTML obrazca
 • Izpiše rezultat matematične operacije v tekstovno polje
Slike spletne strani v brskalniku
Slika 11.vaje: Matematične funkcije v JavaScriptu

Slika 11.vaje: Matematične funkcije v JavaScriptu

Slika 11.vaje: Matematične funkcije v JavaScriptu