Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

12. vaja: Menjalnica

Spoznali bomo
  • Lastnosti in metode za delo s števili v JavaScriptu
  • Lastnosti in metode, ki so v pomoč pri računanju v JavaScriptu
  • Pojavna okna, ki jih uporabljamo v JavaScriptu

Sestavi spletno stran, ki jo prikazujejo spodnje slike in jo poimenuj 12vaja-JS-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS.

Koda JavaScript
  • Prebere znesek v evrih s postopkom prompt() in preračuna vrednost v dolarje
  • Izpiše everski in dolarski znesek v HTML element
  • Klik na gumb Vnesi nov znesek ponovi postopek

Slika spletne strani, ko se stran naloži v brskalniku:

Slika spletne strani v brskalniku:
Slika 12.vaje: Menjalnica

Slika strani po izpisu zneskov:

Slika spletne strani v brskalniku:
Slika 12.vaje: Menjalnica

Slika spletne strani po kliku na gumb Vnesi nov znesek:

Slika spletne strani v brskalniku:
Slika 12.vaje: Menjalnica

Slika strani po izpisu zneskov:

Slika spletne strani v brskalniku:
Slika 12.vaje: Menjalnica