Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Pojavna okna

JavaScript ima vgrajenih nekaj preprostih pogovornih oken, ki jih lahko uporabimo v svojih programih:

Opozorilno pogovorno okno

Opozorilno pogovorno okno je okno, v katerem lahko prikažemo poljubno sporočilo. To okno ima en sam gumb, s katerim okno zapremo. Okno odpremo z ukazom window.alert, ki mu damo za parameter sporočilo, ki ga želimo prikazati. Predpono window lahko tudi izpustimo:

alert("sporočilo");
Opozorilno pogovorno okno

Opozorilno pogovorno okno, ki ga prikaže brskalnik

Za prelome vrstic znotraj pogovornih oken v JavaScriptu uporabimo \n.

Primer uporabe opozorilnega pogovornega okna:

<script>
  function opozorilnoOkno() {
   alert("Opozorilno pogovorno okno!");
  }
</script>

<input type="button" value="Klikni me, da prikažem opozorilno okno!" onclick="opozorilnoOkno()" />

Potrditveno pogovorno okno

Potrditveno pogovorno okno je podobno opozorilnemu, le da ima dva gumba: enega za potrditev in drugega za preklic. Okno prikažemo z ukazom window.confirm, ki za parameter dobi sporočilo ali vprašanje, ki ga želimo prikazati. Če je uporabnik pritisnil gumb za potrditev, ukaz ob zapiranju pogovornega okna vrne vrednost true, sicer pa false. Predpono window lahko tudi izpustimo:

confirm("sporočilo, vprašanje");
Potrditveno okno

Potrditveno pogovorno okno, ki ga prikaže brskalnik

Primer uporabe potrditvenega pogovornega okna:

<input type="button" value="Klikni me, da prikažem potrditveno okno!" onclick="potrditvenoOkno()" />

<p id="primer"></p>
<script>
  function potrditvenoOkno() {
   var s = confirm("Ali si prepričan?");
   var x;
   if (s == true) {
     x = "Pritisnil si OK!";
   }
   else {
     x = "Pritisnil si Cansel!";
   }
   document.getElementById("primer").innerHTML = x;
  }
</script>

Vnosno pogovorno okno

Vnosno pogovorno okno ima polje za vnos podatka in dva gumba: enega za potrditev, drugega za preklic. Okno prikažemo z ukazom window.prompt, ki dobi dva parametra: sporočilo ali vprašanje, ki ga izpiše nad poljem za vnos in vrednost, ki jo izpiše v polju za vnos (privzet odgovor). Če uporabnik zapre okno s potrditvenim gumbom, ukaz vrne niz, vpisan v polje za vnos (ta je lahko tudi prazen), sicer pa ukaz vrne null. Predpono window lahko tudi izpustimo:

prompt("sporočilo, privzeto besedilo");
Vnosno pogovorno okno, ki ga prikaže brskalnik

Vnosno pogovorno okno, ki ga prikaže brskalnik

Primer uporabe vnosnega pogovornega okna:

<input type="button" value="Klikni me, da prikažem vnosno okno!" onclick="vnosnoOkno()" />

<p id="primer"></p>
<script>
  function vnosnoOkno() {
   var oseba = prompt("Prosim vnesi svoje ime", "Priimek Ime");

   if(oseba != null) {
     document.getElementById("primer").innerHTML = "Pozdravljen " + oseba + "!";
  }
</script>