Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

7. vaja: Zanke v JavaScriptu

Spoznali bomo
  • Kako v JavaScriptu uporabimo zanke

Sestavi spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika in jo poimenuj 7vaja-JS-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS.

Koda JavaScript
  • Izračuna in izpiše tabelo poštevanke, kot je prikazano na spodnji sliki
Slika spletne strani v brskalniku
Slika 7.vaje: Tabela poštevanke