Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

22. vaja: Kalkulator

Spoznali bomo
  • Globalno JavaScript funkcijo eval()

Sestavi spletno stran, ki jo prikazujeta spodnja slika in video. Stran poimenuj 22vaja-JS-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS.

V stran vključi obrazec, ki vsebuje gumbe in vnosno polje kalkulatorja.

Koda JavaScript
  • Dogodek onclick():
    • določi vrednost posameznega gumba (števila od 0 do 9, operatorje +, -, ×, ÷ in decimalno vejico ,)
    • na gumbu C pobriše vsbino vnosnega polja
    • na gumbu = pa s funkcijoe eval() vrne rezultat in ga izpiše v vnosno polje

Slika spletne strani, ko se stran naloži v brskalniku:

Slika spletne strani v brskalniku:
Slika 22.vaje: Kalkulator

Video prikazuje delovanje kalkulatorja:

Video spletne strani v brskalniku