Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

6. vaja: Pogojni stavki v JavaScriptu

Spoznali bomo
  • Pogojne stavke skriptnega programskega jezika JavaScript

Sestavi spletno stran, ki jo prikazujeta spodnji sliki in jo poimenuj 6vaja-JS-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS.

Koda JavaScript

Naključno generira in izpiše leto med 0 in 9999

  • Pomoč: uporabi metodo random, ki vrne naključno število med 0 in 1: Math.random(). Z metodo floor decimalno število pretvori v celo na način, da odrežeš decimalke: Math.floor().

Sestavi program, ki ugotovi in izpiše, ali je naključno generirano leto prestopno ali ne

  • Pomoč: Leto je prestopno, kadar je deljivo s 4 in ne s 100 ali kadar je deljivo s 400.
Sliki spletne strani v brskalniku
Slika 6.vaje: Prestopno leto

Slika 6.vaje: Prestopno leto