Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

24. vaja: HTML DOM CSS - Spreminjanje oblikovnih lastnosti

Spoznali bomo
  • Kako z JavaScritom in HTML DOM dinamično spremenimo oblikovne lastnosti elementov

Sestavi spletno stran, ki jo prikazujeta spodnja slika in video. Stran poimenuj 24vaja-JS-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS.

Stran vsebuje dva odstavka besedila in obrazec s spustnim seznamom, vnosnim poljem in gumbom.

Koda JavaScript
  • Klik na gumb Test spremeni oblikovno lastnost spodnjega odstavka glede na izbrano vrednost v spustnem seznamu in vpisano vrednost v vnosnem polju

Slika spletne strani, ko se stran naloži v brskalniku:

Slika spletne strani v brskalniku:
Slika 24.vaje: Spreminjanje oblikovnih lastnosti

Video spletne strani:

Video spletne strani v brskalniku