Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

15. vaja: Koledar

Spoznali bomo
  • Objekt razreda Array, ki v JavaScriptu predstavlja tabelo vrednosti, ki so lahko različnih tipov

Sestavi spletno stran, ki bo na zaslon izpisala tabelo koledarja in jo poimenuj 15vaja-JS-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS.

Koda JavaScript
  • Izpiše števila po vrsti od 1 do 31
Slika spletne strani v brskalniku:
Slika 15.vaje: Koledar - izpis števil od 1 do 31
Koda JavaScript
  • Pred zanko izpiše oznako za tabelo in vrstico tabele ter doda izpisu vsake številke oznaki <td> in </td>, tako da so števila v tabeli
Slika spletne strani v brskalniku:
Slika 15.vaje: Koledar - izpis števil od 1 do 31 v tabelo
Koda JavaScript
  • Spremeni zanko tako, da bo šel indeks od 0 do 41. Znotraj zanke preveri ali je indeks deljiv s sedem in če je, izpiše oznaki za konec vrstice in začetek nove vrstice. Tako naredi dvodimenzionalno tabelo, ki ima 7 stolpcev. Na vrhu doda še vrstico, ki izpiše imena dni v tednu.
Slika spletne strani v brskalniku:
Slika 15.vaje: Koledar - izpis števil od 0 do 41 v tabelo, ki ima 7 vrstic
Koda JavaScript
  • Definira novi spremenljivki: zacetniDan = 6 in steviloDni = 31. Namesto da v tabeli izpiše indeks zanke, izpiše vrednost dan = i - zacetniDan + 1, če je dan večji od 0 in manjši ali enak vrednosti steviloDni. Če pogoj ni izpolnjen izpiše prazno celico.
Slika spletne strani v brskalniku:
Slika 15.vaje: Izpis koledarja