Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

2. vaja: Prikaz podatkov JavaScript

Spoznali bomo
 • Kako z JavaScriptom izpišemo podatke v pojavno okno
 • Kako z JavaScriptom izpišemo podatke v HTML dokument
 • Kako z JavaScriptom izpišemo podatke v HTML element
 • Kako z JavaScriptom izpišemo podatke v konzolo brskalnika

Sestavi preprosto spletno stran, v kateri bo JavaScript prikazal podatke. Stran poimenuj 2vaja-JS-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS.

V stran zapiši kodo JavaScript tako, da bo v brskalnik izpisala podatke na naslednje 4. načine:

1.točka: Koda JavaScript
 • Izpis podatkov v pojavno okno
  • brskalnik ob nalaganju strani prikazal pojavno okno z napisom "Pojavno okno, ki ga sproži JavaScript ob zagonu strani!"
  • klik na gumb prikazal pojavno okno "Pojavno okno, ki ga sproži JavaScript ob kliku na gumb!" (Pomoč: gumbu dodaj lastnost onclick="...koda JavaScript...")
1.točka: Sliki spletne strani v brskalniku
Slika 2.vaje: Izpis podatkov z JavaScriptom v pojavno okno
Slika 2.vaje: Izpis podatkov z JavaScriptom v pojavno okno s klikom na gumb

2.točka: Koda JavaScript
 • Izpis podatkov v HTML
  • brskalnik ob nalaganju strani izpisal besedilo "To besedilo je izpisal JavaScript!"
  • klik na gumb izpisal besedilo "To besedilo je izpisal JavaScript, ker si kliknil gumb!"
2.točka: Sliki spletne strani v brskalniku
Slika 2.vaje: Izpis podatkov z JavaScriptom v HTML dokument
Slika 2.vaje: Izpis podatkov z JavaScriptom v HTML dokument s klikom na gumb

3.točka: Koda JavaScript
 • Izpis podatkov v HTML element
  • brskalnik ob nalaganju strani izpisal besedilo v HTML oznako p "To besedilo je izpisal JavaScript v HTML elemnt <p>!"
  • klik na gumb izpisal besedilo v HTML element p "To besedilo je izpisal JavaScript v HTML element <p>, ker si kliknil gumb!" (Pomoč: za izpis besedila preko dogodka potrebujemo funkcijo!)
3.točka: Sliki spletne strani v brskalniku
Slika 2.vaje: Izpis podatkov z JavaScriptom v HTML element
Slika 2.vaje: Izpis podatkov z JavaScriptom v HTML element s klikom na gumb

4.točka: Koda JavaScript
 • Izpis podatkov v konzolo
  • brskalnik ob nalaganju strani izpisal besedilo v konzolo brskalnika "To besedilo je izpisal JavaScript v konzolo!" (Pomoč: zagon konzole - F12, Opera Ctrl+Shift+I)
  • klik na gumb izpisal besedilo v konzolo brskalnika "To besedilo je s klikom na gumb izpisal JavaScript v konzolo!"
4.točka: Sliki spletne strani v brskalniku
Slika 2.vaje: Izpis podatkov z JavaScriptom v konzolo brskalnika
Slika 2.vaje: Izpis podatkov z JavaScriptom v konzolo brskalnika s klikom na gumb