Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

17. vaja: Zbirka števil

Spoznali bomo
  • Lastnosti in metode za delo s števili v JavaScriptu
  • Lastnosti in metode, ki so v pomoč pri računanju v JavaScriptu
  • Objekt razreda Array, ki v JavaScriptu predstavlja tabelo vrednosti, ki so lahko različnih tipov

Sestavi spletno stran, ki jo prikazujeta spodnji sliki in jo poimenuj 17vaja-JS-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS.

Koda JavaScript
  • Prebere 10 števil in jih shrani v zbirko
  • Po branju JavaScript program izračuna in izpiše srednjo vrednost prebranih števil
  • Izpiše vsa tista števila, ki so večja od srednje vrednosti

Slika spletne strani, ko se stran naloži:

Slika spletne strani v brskalniku:
Slika 17.vaje: Zbirka števil ko se stran naloži

Slika spletne strani po končanem vnosu števil:

Slika spletne strani v brskalniku:
Slika 17.vaje: Zbirka števil po končanem vnosu števil