Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

10. vaja: Nizi v JavaScriptu

Spoznali bomo
  • Lastnosti in metode za delo z nizi v JavaScriptu

Sestavi spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika in jo poimenuj 10vaja-JS-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS.

Koda JavaScript
  • Izpiše glavni naslov samo z velikimi črkami
  • Izpiše odstavek besedila
  • Klik na gumb Dolžina odstavka izpiše besedilo Zgornji opis je dolg XXX znakov. Namesto XXX naj bo izpisano število dolžine niza odstavka, ki ga izračuna JavaScript
  • Klik na gumb Skrajšaj besedilo na velikost 160 znakov skrajša in izpiše odstavek besedila na 160 znakov tako, da ga lahko pošljemo preko SMS-ja
  • Klik na gumb Obrni besedilo izpiše besedilo odstavka obrnjeno
  • Klik na gumb Zamenjaj šumnike izpiše besedilo odstavka tako, da vse šumnike č, š, ž zamenja z znaki c, s, z in pri tem upošteva tudi velike in male črke
Sliki spletne strani v brskalniku
Slika 10.vaje: Nizi v JavaScriptu

Slika 10.vaje: Nizi v JavaScriptu