Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Optimizacija spletišča SEO

Optimizacija spletnih strani (SEO) omogoča doseči visoko pozicijo v spletnih iskalnikih.

Med najdenimi rezultati v iskalnikih (kot so npr. Google, Bing, DuckDuckGo, WolframAlpha, Yippy, Mahalo, Adswish, ChaCha, Ixquick) se na prvih straneh opravi približno 80% klikov, na ostalih straneh pa slabih 20%. Zaradi tega je optimizacija spletnih strani za iskalnike za vsako stran ključnega pomena. Optimizacija spletnih strani SEO zajema:

Pri optimizaciji spletnih strani SEO upoštevamo naslednje dejavnike:

Dejavniki optimizacije spletnih strani SEO

Dejavniki optimizacije spletnih strani SEO.

Določitev ključnih besed

Ključna beseda je iskani niz, ki ga uporabniki vpišejo v iskalnik. Ključna beseda je lahko ena beseda, lahko pa gre za niz besed, ki predstavljajo našo ključno besedo:

 • uporabljamo ključne besede, ki opišejo vsebino spletnih strani
 • običajno uporabimo med 3-5 ključnih besed
 • iskanje in določanje uspešnih ključnih besed je prava umetnost

Kaj je optimizacija SEO?

Optimizacija spletnih strani SEO je obširno področje. Zaradi nenehnega spreminjanja algoritmov iskalnikov točne formule za uspeh ni. Faktorji, ki vplivajo na pozicijo spletnih strani na iskalnikih pa se iz dneva v dan spreminjajo.

Optimizacijo spletnih strani delimo na dva dela in sicer na:

 • on-site - optimizacija na spletnih straneh
 • off-site - optimizacija izven našega spletišča

Optimizacija on-site se deli na tehnično in vsebinsko optimizacijo. V off-site optimacijo pa se štejejo objave in omembe na drugih straneh in družbenih omrežjih.

Tehnična optimizacija

Tehnični optimizacija za spletne iskalnike je pogojena z ustreznim programiranjem, upoštevanjem vseh usmeritev in uporabe ustreznih oznak za določene elemente, kot so naslovi, besedila, slike, seznami, obrazci, multimedijska vsebina, ...

Vsebinska optimizacija

Vsebinski del spletne optimizacije se nanaša na pripravo vsebine. Vsebina mora biti ustrezno izbrana, strukturirana in napisana v pravi obliki. Posamezno spletno stran spletišča običajno optimiziramo na 2 do 3 ključni besedi.

Naslov spletne strani title

Pri spletni optimizaciji je naslov strani title zelo pomemben. Določiti je potrebno:

 • naslov strani, ki je prave dolžine - nekaj besed (prekratki naslovi ne opišejo vsebine strani; predolgi naslovi so nepraktični)
 • unikaten naslov na vsaki strani
 • naslov strani, ki opiše vsebino strani
 • naslov strani, ki vključuje ključne besede

Oznake meta

Meta podatki se uporabljajo za opis spletne strani, ključne besede, avtorja, zadnje spremembe in podobno. Meta podatki niso prikazani na spletni strani, vendar so dosegljivi za strojno obdelavo. Meta podatke lahko uporabijo brskalniki (kako naj prikažejo spletno stran ali za osveževanje), iskalniki spletnih strani (ključne besede in opis) in ostali spletni servisi.

 • keyword - vsebuje ključne besede spletne strani za lažje pravilno razvrščanje po iskalnikih, za ključne besede uporabimo različne oblike in sinonime
 • description - vsebuje opis spletne strani z 2-3 kratkimi stavki do 160 znakov, uporabimo lahko tudi prvi odstavek
 • uporabimo unikatno vsebino na vsaki spletni strani

Optimizacija slik

Pri optimizaciji slik je pomembno, da slike poimenujemo tako, da imena slik opisujejo vsebino slik. Pri slikah moramo uporabiti atributa alt in title, ki opisujeta vsebino slike.

Orodja za spletno optimizacijo

Orodja, ki pomagajo pri spletni optimizaciji SEO:

 • Google Analytics - orodje za spremljanje statistike obiska spletnih strani
 • Google Highlighter - je orodje, ki omogoča, da spletnim iskalnikom lažje posredujemo strukturirane podatke naših spletnih strani
 • Screaming Frog - SEO Spider je aplikacija, ki pregleda naše spletno mesto za povezave, slike, CSS in skripte, na podlagi pridobljenih podatkov oceni našo spletno SEO optimizacijo
 • SEMrush - je spletna aplikacija, ki omogoča pregled obiska
 • GTmetrix - je spletna aplikacija, ki omogoča pregled in analizo spletne strani, aplikacija na podlagi hitrosti nalaganja in izvedbe spletne strani priporoča izboljšave za boljšo spletno SEO optimizacijo