Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Testiranje spletišča

Pred objavo spletišča preverimo ali ima spletišče kakšno napako. Preveriti moramo:

Slovnično preverjanje besedil

Pred objavo spletišča pregledamo besedilo in odpravimo morebitne tipkarske in slovnične napake. Če urejevalnik kode nima možnosti uporabe črkovalnika, besedilo kopiramo v urejevalnik (npr. Microsoft Word), kjer je črkovanje mogoče.

Preverjanje kode

Pred objavo spletišča preverimo tudi sintakso HTML in CSS kode.

Sintakso HTML kode preverimo na spletnem mestu W3C Markup Validation Service, kjer imamo 3 možnosti vnosa kode:

  • vpišemo URL spletne strani
  • naložimo datoteko
  • vnesemo HTML kodo
Vnos HTML kode na spletno mesto W3C Markup Validation Service

Vnos HTML kode na spletno mesto W3C Markup Validation Service.

V našem primeru kopiramo HTML kodo spletne strani index.html v tekstovno polje zavihka Validate by Direct Input in kliknemo gumb Check:

HTML koda spletne strani index.html

Kopirana HTML koda spletne strani index.html.

HTML validator vrne podatke o preverjanju kode in prikaže morebitne napake ali opozorila:

Preverjena HTML koda

Preverjena HTML koda spletne strani index.html in obvestilo, da ni sintaktičnih napak.

Sintakso CSS kode preverimo na spletnem mestu W3C CSS Validation Service, kjer imamo 3 možnosti vnosa kode:

  • vpišemo URL spletne strani
  • naložimo datoteko
  • vnesemo CSS kodo
Vnos CSS kode na spletno mesto W3C CSS Validation Service

Vnos CSS kode na spletno mesto W3C CSS Validation Service.

V našem primeru kopiramo CSS kodo iz datoteke slog.css v tekstovno polje zavihka By Direct Input in kliknemo gumb Check:

CSS koda datoteke slog.css

Kopirana CSS koda datoteke slog.css.

CSS validator vrne podatke o preverjanju kode in prikaže morebitne napake ali opozorila:

Preverjena CSS koda

Preverjena CSS koda datoteke slog.css in obvestilo, da ni sintaktičnih napak.

Preverjanje povezav

Pred objavo spletišča preverimo delovanje povezav na spletnih straneh. Povezave preverimo ročno, nekateri urejevalniki pa nudijo tudi avtomatsko preverjanje delovanja povezav.

V Adobe Dreamweaverju CC preverimo povezave tako, da v oknu Files desno kliknemo na eno od datotek in izberemo ukaz Cheeck Links. V primeru, da želimo preveriti povezave le v izbrani datoteki izberemo ukaz Selected Files, če pa želimo preveriti povezave v celotnem spletišču izberemo ukaz Entire Local Site.

Zagon preverjanja povezav v oknu Fiels urejevalnika Adobe Dreamweaver CC

Zagon preverjanja povezav v oknu Fiels urejevalnika Adobe Dreamweaver CC.

Po preverjanju povezav Adobe Dreamweaver CC v oknu Link Checker izpiše seznam nedelujočih povezav:

Poročilo o preverjanju povezav v urejevalniku Adobe Dreamweaver CC

Poročilo o preverjanju povezav v urejevalniku Adobe Dreamweaver CC.