Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

02: Atribut Class

Spoznali bomo
  • Oblikovanje HTML oznak in razredov s CSS
  • Oblikovanje pisav s CSS

Izdelaj spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika in jo poimenuj 2vaja-css-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS. Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode.

CSS kodo vstavi v glavo spletne strani v oznako style.

Oblikovne lastnosti
  • glavni naslov h1:
- barva pisave: modra
- pisava: Arial, sans-serif
- poravnan na sredino
  • odstavki p:
- pisava: Georgia, serif
  • razred naslov:
- barva pisave: oranžna
- krepka pisava
- oblika črk: velike male črke
  • razred lezec
- ležeča pisava
- razmik med črkami: 1px

Sliki spletne strani v brskalniku
Slika vaje 02: Atribut Class

Slika vaje 02: Atribut Class