Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

CSS sintaksa

Slogovna predloga je zgrajena iz niza pravil. Pravilo je sestavljeno iz dveh delov: iz selektorja in iz deklaracije. Deklaracija je sestavljena iz lastnosti in vrednosti.

selektor {lastnost: vrednost}
CSS sintaksa

CSS sintaksa: selektor, deklaracija in vrednost

Selektor je lahko katerikola oznaka uporabljena v kodi HTML.

CSS sintaksa: blok v zavitih oklepajih, opis sloga, ki ga zaključuje podpičje

CSS sintaksa: blok v zavitih oklepajih, opis sloga, ki ga zaključuje podpičje

Kot primer si oglejmo spremembo barve pisave na sivo za celoten dokument:

body { color: gray }

Vrednosti se ne pišejo z narekovaji. V narekovajih so nizi. Le če je vrednost sestavljena iz dveh ali več besed, potem jo je potrebno pisati med narekovaji:

p { font-family: "Trebuchet MS", Verdana, sans-serif }

Če želimo selektorju prirediti več lastnosti, potem jih ločimo spodpičjem. Priporoča se tudi pisanje podpičaja na koncu, saj se pogosto zgodi, da dodamo še kakšno pravilo, pri tem pa se pozabi na vejico.

h2 { text-align: center; color: red; font-size: 1.2em; }

Če se selektorju priredi več alternativnih lastnosti, potem se jih loči z vejico. Brskalnik bo v seznamu izbral prvo, ki jo prepozna.

pre { font-family: Consolas, "Lucida Console", Monaco, "Courier New", monospace }

Zaradi boljše preglednosti, je priporočljivo pisanje ene lastnosti pod drugo.

h2 { 
    text-align: center; 
    color: red; 
    font-size: 1.2em; 
}