Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Združevanje selektorjev v CSS

Pri določanju slogov se pogosto zgodi, da različnim elementom določimo enak slog. Primer:

h1 { 
  text-align: center;
  color: blue;
}
h2 { 
  text-align: center;
  color: blue;
}
p {
  text-align: center;
  color: blue;
}         
         

V takem primeru, lahko slog določimo več elemntom hkrati, kar imenujemo združevanje. S tem minimiziramo kodo. Selektorje združujemo tako, da jih ločimo z vejico. Navadno zaradi večje preglednosti za vejico pišemo tudi presledke, ni pa nujno. Zgornji primer, po združitvi selektorjev:

h1, h2, p {
  text-align: center;
  color: blue;
}