Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Efekti v CSS

CSS3 omogoča premikanje, rotacijo in raztegovanje elementov. S tranformacijo elementu lahko spremenimo obliko, velikost in pozicijo. Tranzicija omogoča, da transformacije izvedemo tekoče in v določenem času, izdelamo pa lahko tudi animacije.


Transformacije, tranzicije in animacije so del CSS3 specifikacij, zato njihova podpora v brskalnikih še ni povsem zadostna. Za boljšo podporo zato uporabljamo predpone za posamezne brskalnike:

 • -ms-: Internet Explorer
 • -webkit-: Chrome in Safari
 • -moz-: Firefox
 • -o-: Opera

2D in 3D transformacije

CSS3 podpira 2D in 3D transformacije s katerimi elementom spreminjamo obliko, velikost in pozicijo.

Metode za 2D transformacijo:

 • translate() - omogoča premikanje elementov iz trenutne pozicije po x in y osi
 • rotate() - omogoča rotacijo elementa v smeri urinega kazalca ali v obratni smeri s podajanjem stopinj
 • scale() - omogoča raztegovanje ali krčenje elementov po širini in višini
 • skewX() in skewY() - omogoča nagibanje elementa po x in y osi s podajanjem stopinj
 • matrix() - omogoča izvedbo vseh 2D transformacij naenkrat. Ima 6 parametrov, ki z matematičnimi funkcijami omogočajo rotacijo, raztegovanje, premikanje in nagibanje elementov

Metode za 3D transformacijo:

 • rotateX() - omogoča 3D rotacijo elementa po x osi s podajanjem stopinj
 • rotateY() - omogoča 3D rotacijo elementa po y osi s podajanjem stopinj
 • rotateZ() - omogoča 3D rotacijo elementa po z osi s podajanjem stopinj
 • več o 3D transforacijah na w3school.com

 

<div id="original">ORIGINAL</div>
<div id="translate">PREMAKNJEN</div>
<div id="rotate">PREMAKNJEN</div>
#original { 
  float: left;
  width: 150px; 
  height: 70px; 
  background-color: rgba(249,171,2,0.50); 
  text-align: center; 
  line-height: 70px; 
  border-radius: 5px; 
}

#translate { 
  /* premikanje elementa */ 
  -ms-transform: translate(100px, 30px);   /* IE 9 */
  -webkit-transform: translate(100px, 30px); /* Safari */
  transform: translate(100px, 30px); 
}

#rotate {
  /* rotacija elementa */
  -ms-transform: rotate(-10deg);   /* IE 9 */
  -webkit-transform: rotate(-10deg); /* Safari */
  transform: rotate(-10deg);
}

#scale {
  /* zmanjšanje elementa */
  -ms-transform: scale(0.8,0.8);   /* IE 9 */
  -webkit-transform: scale(0.8,0.8); /* Safari */
  transform: scale(0.8,0.8);
}

#skew {
  /* zmanjšanje elementa */
  -ms-transform: skewX(-30deg);   /* IE 9 */
  -webkit-transform: skewX(-30deg); /* Safari */
  transform: skewX(-30deg);
}
Premaknjen za 100px na desno in 30px navzdol:
ORIGINAL
PREMAKNJEN
Rotiran za -10deg:
ORIGINAL
ROTIRAN
Zmanjšan za 0,8 kratnik originala:
ORIGINAL
ZMANJŠAN
Nagnjen za -30deg:
ORIGINAL
NAGNJEN

Tranzicije

S tranzicijo v CSS3 spremembe elementov izvedemo tekoče od začetne vrednosti do končne vrednosti in v določenem času. Za izvedbo učinka tranzicije moramo določiti:

 • transition-property: CSS lastnost, ki bo v tranziciji
 • transition-duration: trajanje tranzicije

Če tranziciji ne določimo časa trajanja, tranzicija ne bo imela učinka, ker je privzeta vrednost trajanja tranzicije 0.

Efektu tranzicije lahko določimo še zamik začetka tranzicije z lastnostjo transition-delay in način oz. hitrost izvedbe tranzicije z lastnostjo transition-timing-function pri čemer lahko določimo naslednje vrednosti izvede tranzicije:

 • ease:   počasen začetek, potem hitro, na koncu počasi (to je tudi privzeta vrednost)
 • linear:   enakomerna hitrost
 • ease-in:   počasen začetek
 • ease-out:   počasen konec
 • ease-in-out:   počasen začetek in počaseen konec
 • cubic-bezier(n,n,n,n):   definiramo lahko svoje vrednosti funkcije

Lastnost Pomen
transition okrajšava za določitev štirih posameznih lastnosti tranzicije naenkrat
transition-delay čas zamika tranzicije
transition-duration čas trajanja tranzicije
transition-property določi CSS lastnost, ki bo izvedena v tranziciji
transition-timing-function določi časovni potek tranzicije

 

Primer transformacije, kjer se pri uporabi psevdorazreda hover spremeni širina okvirja:

<div id="transition">TRANZICIJA</div>
#transition { 
  width:150px; 
  height:70px; 
  background-color:rgba(249,171,2,0.70); 
  text-align:center; 
  line-height:70px; 
  border-radius:5px; 
  /* tranzicija */
  -webkit-transition: width 2s;
  transition: width 2s;
}

#transition:hover { width: 400px }
TRANZICIJA

 

Animacije

CSS3 omogoča izdelavo animacij. Glavna komponenta CSS animacij je pravilo @keyframes, kjer bo kreirana animacija. @keyframes predstavlja časovnico animacije, na kateri definiramo posamezne CSS oblikovne lastnosti animacije z lastnostjo animation.

@keyframes

Lastnosti stanja @keyframes so:

 • ime animacije
 • stanja od 0% do 100%
 • CSS slogi za posamezna stanja

Primer določitve @keyframes:

@keyframes prosojnost {  
  0% { opacity: 1 }  
  100% { opacity: 0 } 
}

kar lahko zapišemo tudi kot:

@keyframes prosojnost {  
  from { opacity: 1 }  
  to { opacity: 0 } 
}

še krajše pa:

@keyframes prosojnost {  
  to { opacity: 0 } 
}

Koda prikazuje tranzicijo prosojnosti elementa od 1 do 0. V vseh treh primerih je animacija enaka!

animation

CSS lastnost animation uporabljamo za klic pravila @keyframes znotraj CSS selektorja. animation ima lahko več lastnosti:

 • animation-name:@keyframes ime
 • animation-duration: dolžina časovnega traka animacije od začetka do konca
 • animation-timing-function: določi hitrost animacije ( linear | ease | ease-in | ease-out | ease-in-out | cubic-bezier )
 • animation-delay:določi zakasnitev animacije
 • animation-iteration-count: določi število ponovitev animacije
 • animation-direction: določi potek animacije od začetka do konca ali obratno, lahko tudi oboje
 • animation-fill-mode: določa slog elementa, ko se animacija konča ( none | forwards | backwards | both )

Primer:

.element {  
  animation-name: animacija;
  animation-duration: 4s;  
  animation-delay: 1s;  
  animation-iteration-count: infinite;  
  animation-timing-function: linear;  
  animation-direction: alternate; 
}

kar lahko zapišemo krajše:

.element {
  animation: animacija 4s 1s infinite linear alternate; 
}

Primer prikazuje animacijo z utripajočim učinkom, ki ima 1 sekundo zakasnitve, animacija pa traja 4 sekunde. Animacija se izvaja neprestano z linearno hitrostjo, smer izvajanja animacije pa je od začetka do konca in obratno in to izvajanje se potem ponavlja.

 

Oglejmo si primer animacije, kjer bo okvir besedila prešel v krog, se zarotiral za 180° in hkrati spreminjal še barvo:

<div id="animation">ANIMACIJA</div>
#animation { 
  width:150px; 
  height:150px; 
  background:rgba(249,171,2,0.1);
  text-align:center; 
  line-height:150px; 
  /* animacija */
  -webkit-animation: square-to-circle 2s 1s infinite alternate;
  animation: square-to-circle 2s 1s infinite alternate; 
}

@keyframes square-to-circle {
  0% {
    border-radius:0 0 0 0;
    background:rgba(249,171,2,0.1);
    transform:rotate(0deg);
  }
  100% {
    border-radius:50%;
    background:rgba(249,171,2,1.0);
    transform:rotate(180deg);
  }
}
@-webkit-keyframes square-to-circle {
  0% {
    border-radius:0 0 0 0;
    background:rgba(249,171,2,0.1);
    transform:rotate(0deg);
  }
  100% {
    border-radius:50%;
    background:rgba(249,171,2,1.0);
    transform:rotate(180deg);
  }

ANIMACIJA