Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Pravila @media

Medijski tipi so namenjeni za prikaz vsebine na različnih medijih. V CSS s pravilom @media oznanimo, da bomo našteli lastnosti, ki se uporabijo samo za določen medij.

Vrednost Pomen
all za vse naprave
braille za braillove naprave
embossed za braillove tiskalnike
handheld  za mobilne naprave
print  za izpis na tiskalnik
projection  za projeciranje na platno
screen  za računalniški zaslon
speech  za sintetizajnerje govora
tty  za telefakse in teleprinterje
tv  za tv sprejemnike

Primer uporabe pravila @media:

...
<style> 
  @media screen { 
   p.primer { 
     font-family: Verdana,sans-serif; 
     font-size: 1.1em; 
   }
  } 

  @media print { 
   p.primer {
     font-family: "Times New Roman",serif; 
     font-size: 0.9em;
   } 
  } 
 
  @media screen,print { 
   p.primer { font-weight: bold } 
  } 
</style> 
...

Pojasnilo:
V primeru je z oblikovnim slogom določeno, da stran, ki jo gledamo preko brskalnika, vidimo v pisavi Verdana in velikosti 1.1em, če pa dokument tiskamo, se tiska s pisavo Times New Roman v velikosti 0.9em. V obeh primerih bo besedilo krepko.