Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Preverjanje: lastna vaja

Sestavi lastno vajo iz sklopa CSS. Vaja naj vsebuje:

  • izdelano in oblikovano spletno stran, ki jo poimenuj 29.vaja-css-MIN/SRE/MAX-priimek-ime.html. V imenu dokumenta MIN/SRE/MAX označuje zahtevnostni nivo vaje, po lastni presoji v ime dokumenta dodaj ustrezno oznako. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS. Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode
  • vse pripadajoče datoteke (besedilo, slike, css, multimedijske datoteke...)
  • navodila za izdelavo vaje (besedilna datoteka)
  • povezave do pomoči