Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Ustno preverjanje CSS

Odgovori na izbrana vprašanja

Datum in čas:

Uvod v CSS:

  1. Kdaj je bila standardizirana prva verzija CSS?

Minimalni nivo:

  1. Kako je sestavljena deklaracija slogovnega pravila CSS?
  2. Kako v CSS določimo višino elementa (škatlasti model), da bo le ta pravilno prikazana v vseh brskalnikih?

Srednji nivo:

  1. Kaj v CSS določa lastnost min-height?

Višji nivo:

  1. Zakaj menije spletnih strani gradimo v obliki HTML seznama?

Praktični primer:

  1. Zapiši primer, kjer boš v CSS izdelal medijski tip (Media Querie) za mobilni prikaz spletne strani!