Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Ustno preverjanje CSS

Odgovori na izbrana vprašanja

Uvod v CSS:

  1. Kaj je CSS?

Minimalni nivo:

  1. Kako v celicah tabele določimo razmik med vsebino in robovi?
  2. Kako obarvamo besedilo tabele?

Srednji nivo:

  1. S katerimi operatorji v CSS selektorje povezujemo v verige?

Višji nivo:

  1. Opiši postopek izdelave galerije slik v HTML s CSS!

Praktični primer:

  1. Zapiši primer, kjer elementu določiš zunanji odmik na levi in na desni strani za 10 odstotkov!