Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Ustno preverjanje CSS

Odgovori na izbrana vprašanja

Datum in čas:

Uvod v CSS:

  1. Kaj je CSS?

Minimalni nivo:

  1. Kaj v CSS omogoča lastnost border?
  2. Kaj je v CSS škatlasti model (ang. Box Model)?

Srednji nivo:

  1. Kakšen je položaj elementa, ki ima določeno absolutno pozicioniranje s CSS?

Višji nivo:

  1. S katero oblikovno lastnostjo v CSS določimo linearni barvni prehod?

Praktični primer:

  1. Zapiši primer, kjer boš v HTML uporabil razred CLASS oblikovne predloge CSS!