Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Preverjanje: ustna vprašanja

Srednji nivo CSS

 1. V kašnem vrstnem redu brskalnik upošteva CSS slog, če uporabimo več načinov opisa sloga (npr. v zunanji datoteki, v glavi HTML dokumenta, neposredno v HTML elementu)?
 2. Katero CSS slogovno pravilo uporabi brskalnik, če je to zapisano dvakrat z isto prioriteto?
 3. Kaj je dedovanje po drevesni strukturi HTML?
 4. Kaj je dedovanje po strukturi CSS?
 5. Zapiši primer dedovanja po drevesni strukturi HTML!
 6. Zapiši primer dedovanja po strukturi CSS!
 7. Kdaj v CSS uporabimo pravilo !important?
 8. S katerimi oblikovnimi lastnostmi določimo dimenzije elementa?
 9. Kaj v CSS določa lastnost height?
 10. Kaj v CSS določa lastnost max-height?
 11. Kaj v CSS določa lastnost min-height?
 12. Kaj v CSS določa lastnost width?
 13. Kaj v CSS določa lastnost max-width?
 14. Kaj v CSS določa lastnost min-width?
 15. Zapiši primer, kjer boš s CSS določil širino in višino slike!
 16. Zapiši primer, kjer boš s CSS določil maksimalno širino odstavka!
 17. Zapiši primer, kjer boš s CSS določil minimalno velikost odstavka!
 18. Kaj v CSS določimo z oblikovno lastnostjo display?
 19. Naštej nekaj elementov, ki jih v CSS lahko prikažemo z oblikovno lastnostjo display?
 20. Zapiši primer, kjer boš s CSS sliko prikazal kot bločni element!
 21. Zapiši primer, kjer boš s CSS neurejen seznam prikazal v vrstici vodoravno!
 22. Kaj v CSS določimo z oblikovno lastnostjo position?
 23. Z oblikovno lastnostjo position v CSS določimo način postavitve elementov. Katere vrednosti pozicioniranja lahko določimo?
 24. Kaj pri pozicioniranju elementov določamo z lastnostmi left, right, top in bottom?
 25. Pojasni razliko med statičnim, relativnim, absolutnim in fiksnim pozicioniranjem elementov v CSS!
 26. Kakšno pozicijo zaseda element, ki ima določeno statično pozicioniranje s CSS?
 27. Kaj lahko določimo elementu, ki ima določeno relativno pozicioniranje s CSS?
 28. Kakšen je položaj elementa, ki ima določeno absolutno pozicioniranje s CSS?
 29. Kakšen je položaj elementa, ki ima določeno fiksno pozicioniranje s CSS?
 30. Kaj v CSS določimo z oblikovno lastnostjo z-index?
 31. Zapiši primer, kjer boš s CSS elementu določil statično pozicijo!
 32. Zapiši primer, kjer boš s CSS elementu določil relativno pozicijo in desni odmik za 30 pik!
 33. Zapiši primer, kjer boš s CSS elementu določil absolutno pozicijo glede na stran in sicer 100 pik od zgornjega roba in 150 pik od desnega roba!
 34. Zapiši primer, kjer boš 3 elementom določil nivo pozicioniranja!
 35. Kakšen pomen ima v CSS oblikovna lastnost float?
 36. Z oblikovno lastnostjo float elemente postavljamo na levi ali desni rob. Kakšen pomen pa ima v CSS oblikovna lastnost clear?
 37. Zapiši primer, kjer boš s CSS in oblikovno lastnostjo float bločni element poravnal ob desni rob!
 38. Kako v CSS bločne elemente poravnamo na sredino v vodoravni smeri?
 39. Zapiši primer, kjer boš bločni element poravnal na sredino v vodoravni smeri!
 40. Zapiši primer, kjer boš s CSS pozicioniranjem bločni element poravnal ob desni rob!
 41. Kaj v CSS pomeni, da selektorje povezujemo v različno dolge verige?
 42. S katerimi operatorji v CSS selektorje povezujemo v verige?
 43. Razloži pomen povezave selektorjev v CSS v verigo za primer: selektor1 selektor2!
 44. Razloži pomen povezave selektorjev v CSS v verigo za primer: selektor1 > selektor2!
 45. Kaj v CSS omogočajo psevdorazredi in psevdoelementi?
 46. Ali lahko v CSS sami definiramo svoj psevdorazred ali psevdoelement?
 47. Kako v CSS sintaktično zapišemo psevdorazred?
 48. Kako v CSS sintaktično zapišemo psevdoelement?
 49. Naštej vsaj pet psevorazredov CSS!
 50. Zapiši primer, kjer boš v CSS uporabil psevdorazred ali psevdoelement!