Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Preverjanje: ustna vprašanja

Minimalni nivo CSS

 1. Kako sintaktično zapišemo slogovno pravilo v CSS?
 2. Sintaktično zapiši primer slogovnega pravila, kjer enemu HTML elementu določiš tri oblikovne lastnosti!
 3. Kakšen pomen imata oznaki DIV in SPAN pri določanju slogovnih lastnosti CSS?
 4. Na katere načine lahko v spletni dokument vključimo slogovno predlogo CSS?
 5. Kako z dokumentom HTML povežemo zunanjo slogovno datoteko?
 6. Zapiši, kako v HTML dokument vstaviš zunanjo slogovno datoteko slog.css!
 7. Kako v HTML dokument vstavimo notranjo slogovno predlogo?
 8. Zapiši primer, kjer v notranji slogovni predlogi dokumentu določiš belo ozadje in modro barvo pisave!
 9. Kako priredimo slog znotraj HTML oznake?
 10. Zapiši primer, kjer s slogom znotraj odstavka (oznaka p) besedo obarvaš rdeče!
 11. Kako je v CSS sestavljeno slogovno pravilo?
 12. Kako je sestavljena deklaracija slogovnega pravila CSS?
 13. Kaj je CSS selektor?
 14. Zapiši primer slogovnega pravila, kjer selektorju prirediš tri deklaracije!
 15. Kako v slogovni predlogi CSS zapišemo komentar?
 16. Zapiši primer, kjer v slogovno predlogo vključiš večvrstični komentar!
 17. Kaj omogočajo CSS selektorji?
 18. Kako zapišemo selektor, če oblikovno lastnost prirejamo vsem HTML elementom?
 19. Zapiši primer, kjer boš vsem HTML elementom določil modro barvo!
 20. Kaj so omejitve CSS selektorjev?
 21. Kdaj v CSS oblikovnih predlogah uporabimo atribut ID?
 22. Zapiši primer, kjer boš v HTML uporabil atribut ID oblikovne predloge CSS!
 23. Kdaj v CSS oblikovnih predlogah uporabimo razred CLASS?
 24. Zapiši primer, kjer boš v HTML uporabil razred CLASS oblikovne predloge CSS!
 25. Kako v CSS združujemo selektorje?
 26. Zapiši primer, kjer boš v oblikovni predlogi CSS združil tri selektorje!
 27. Kako v CSS predlogah zapišemo vrednost lastnosti z enoto?
 28. Katere enote uporabljamo v CSS oblikovnih predlogah za zapis vrednosti lastnosti?
 29. Naštej absolutne enote, ki jih uporabljamo v CSS oblikovnih predlogah za zapis vrednosti lastnosti?
 30. Zapiši primer, kjer boš v CSS predlogi zapisal vrednost lastnosti z absolutno enoto!
 31. Naštej relativne enote, ki jih uporabljamo v CSS oblikovnih predlogah za zapis vrednosti lastnosti?
 32. Zapiši primer, kjer boš v CSS predlogi zapisal vrednost lastnosti z relativno enoto!
 33. Kako v CSS oblikovnih predlogah zapišemo vrednost lastnosti v odstotkih?
 34. Zapiši primer, kjer boš v CSS predlogi zapisal vrednost lastnosti z odstotkom!
 35. Katere načine zapisa barv uporabljamo v oblikovnih predlogah CSS?
 36. Zapiši primer, kjer boš v oblikovni predlogi CSS uporabil belo barvo v šestnajstiškem zapisu!
 37. Zapiši primer, kjer boš v oblikovni predlogi CSS uporabil belo barvo v zapisu RGB!
 38. Zapiši primer, kjer boš v oblikovni predlogi CSS uporabil 50% prosojnost črne barve!
 39. Koliko poimenovanih barv je standardiziranih v CSS?
 40. Katere lastnosti lahko definiramo pisavi v CSS oblikovni predlogi?
 41. Kaj v CSS določa lastnost font-family?
 42. Kaj v CSS določa lastnost font-size?
 43. Kaj v CSS določa lastnost font-weight?
 44. Kaj v CSS določa lastnost font-style?
 45. Kaj v CSS določa lastnost font-variant?
 46. Kaj v CSS določa lastnost line-height?
 47. Zapiši primer, kjer boš HTML telesu določil pisavo Arial ali sans-serif!
 48. Zapiši primer, kjer boš s CSS glavnemu naslovu določil velikost pisave 20 pik!
 49. Zapiši primer, kjer boš s CSS odstavku besedila določil krepko pisavo!
 50. Zapiši primer, kjer boš s CSS odstavku besedila določil ležečo pisavo!
 51. Zapiši primer, kjer boš s CSS odstavku besedila določil višino vrstic na vrednost 1,5 kratnik višine vrstice!
 52. Katere lastnosti lahko definiramo besedilu v CSS?
 53. Kaj v CSS določa lastnost color?
 54. Kaj v CSS določa lastnost text-decoration?
 55. Kaj v CSS določa lastnost text-align?
 56. Kaj v CSS določa lastnost text-transform?
 57. Kaj v CSS določa lastnost text-indent?
 58. Kako s CSS povečamo razmike med črkami?
 59. Kako s CSS povečamo razmike med besedami?
 60. Zapiši primer, kjer boš odstavek besedila obarval rdeče!
 61. Zapiši primer, kjer boš besedilu odstranil podčrtavo!
 62. Zapiši primer, kjer boš s CSS naslov sredinsko poravnal!
 63. Zapiši primer, kjer boš s CSS odstavek besedila pretvoril v velike črke!
 64. Katere lastnosti lahko v CSS definiramo ozadju?
 65. Kako s CSS definiramo odstavku sivo ozadje?
 66. Zapiši primer, kjer boš s CSS naslovu definiral srebrno barvo ozadja!
 67. Kako v CSS v ozadje odstavka postavimo sliko?
 68. Katere lastnosti lahko v CSS definiramo sliki, ki smo jo postavili v ozadje elementa?
 69. Kaj v CSS določa lastnost background-image?
 70. Kaj v CSS določa lastnost background-repeat?
 71. Kaj v CSS določa lastnost background-position?
 72. S katero CSS lastnostjo določimo na kakšen način se bo prikazala slika v ozadju elementa?
 73. Zapiši primer, kjer boš s CSS v ozadje spletne strani prikazal sliko slika.jpg, ki se bo prikazala samo enkrat in bo postavljena desno spodaj!
 74. Katere psevdorazrede uporabljamo v CSS za določitev stanja povezave (oznaka a)?
 75. Kaj v CSS določa psevdorazred a:link?
 76. Kaj v CSS določa psevdorazred a:visited?
 77. Kaj v CSS določa psevdorazred a:hover?
 78. Kaj v CSS določa psevdorazred a:active?
 79. Zapiši primer, kjer boš povezavi "ŠC Kranj" določil stanja: neobiskana povezava - modra barva besedila, kurzor nad povezavo - rdeča barva besedila!
 80. Katere lastnosti v CSS lahko definiramo seznamom?
 81. Zapiši primer, kjer boš v CSS neurejenemu seznamu priredil sliko "slika.gif" kot oznako pri naštevanju!
 82. Kaj je v CSS škatlasti model (ang. Box Model)?
 83. Naštej elemente škatlastega modela V CSS?
 84. Kako v CSS določimo širino elementa (škatlasti model), da bo le ta pravilno prikazana v vseh brskalnikih?
 85. Kako v CSS določimo višino elementa (škatlasti model), da bo le ta pravilno prikazana v vseh brskalnikih?
 86. Zapiši primer, kjer boš odstavku besedila priredil širino 500 pik, pri čemer je odstavek obrobljen z obrobo debeline 10 pik in ima notranji in zunanji odmik 20 pik!
 87. Zapiši primer, kjer boš odstavku besedila priredil višino 400 pik, pri čemer je odstavek obrobljen z obrobo debeline 10 pik in ima notranji in zunanji odmik 20 pik!
 88. Kaj v CSS omogoča lastnost border?
 89. Katere lastnosti v CSS lahko določimo robovom?
 90. Kaj v CSS določa lastnost border-style?
 91. Kaj v CSS določa lastnost border-width?
 92. Kaj v CSS določa lastnost border-color?
 93. Kako v CSS določimo oblikovne lastnosti posameznega roba?
 94. Zapiši primer, kjer boš okrog odstavka besedila določil siv rob, ki ima polno črto debeline 5 pik!
 95. Zapiši primer, kjer boš naslovu določil spodnji rob, ki ima tanko pikčasto črto rdeče barve!
 96. Kaj v CSS omogoča lastnost outline?
 97. Katere lastnosti v CSS lahko določimo zunanji obrobi (outline)?
 98. Kaj v CSS določa lastnost outline-style?
 99. Kaj v CSS določa lastnost outline-width?
 100. Kaj v CSS določa lastnost outline-color?
 101. Zapiši primer, kjer boš okrog slike določil zunanji siv rob (outline), ki ima polno črto debeline 5 pik!
 102. Katere odmike lahko v CSS določimo elementom?
 103. Kaj v CSS določa lastnost padding?
 104. Kaj v CSS določa lastnost margin?
 105. Lastnostma margin in padding lahko odmik določimo za vse štiri robove hkrati. Kaj pomeni če za vrednost navedemo samo eno vrednost?
 106. Lastnostma margin in padding lahko odmik določimo za vse štiri robove hkrati. Kaj pomeni če za vrednost navedemo dve vrednosti?
 107. Lastnostma margin in padding lahko odmik določimo za vse štiri robove hkrati. Kaj pomeni če za vrednost navedemo tri vrednosti?
 108. Lastnostma margin in padding lahko odmik določimo za vse štiri robove hkrati. Kaj pomeni če za vrednost navedemo štiri vrednosti?
 109. Kako določimo velikost notranjega ali zunanjega odmika samo za en rob elementa?
 110. Zapiši primer, kjer elementu določiš notranji odmik na levi in na desni strani za 10 pik!
 111. Zapiši primer, kjer elementu določiš zunanji odmik na levi in na desni strani za 10 odstotkov!
 112. Zapiši primer, kjer elementu določiš notranji odmik na vseh robovih za 20 pik!
 113. Zapiši primer, kjer elementu določiš notranji odmik na spodnjem robu za 20pik!
 114. Katere oblikovne lastnosti lahko s CSS določimo tabeli?
 115. Kako s CSS določimo obrobo tabeli in celicam?
 116. Kako s CSS določimo višino in širino tabel, vrstic in celic?
 117. Kako v celici tabele poravnamo besedilo vodoravno in navpično?
 118. Kako tabeli določimo barvo ozadja?
 119. Kako obarvamo besedilo tabele?
 120. Kako v celicah tabele določimo razmik med vsebino in robovi?
 121. Kaj v CSS določa oblikovna lastnost table-layout?
 122. Kaj v CSS določa oblikovna lastnost border-collapse?
 123. S katero CSS oblikovno lastnostjo določimo razmik med celicami tabele, kadar ima vsaka celica svoje robove?
 124. Zapiši primer, kjer boš s CSS tabeli in celicam določil obrobo polne črte širine 2 pik in sive barve!
 125. Zapiši primer, kjer boš s CSS širino tabele določil na 70 odstotkov!
 126. Zapiši primer, kjer boš s CSS besedilo v celicah tabele poravnal na sredino po širini in višini!
 127. Zapiši primer, kjer boš s CSS naslovnim celicam tabele določil modro barvo ozadja!
 128. Zapiši primer, kjer boš s CSS besedilo tabele obarval modro!
 129. Zapiši primer, kjer boš s CSS določil razmik med vsebino celic tabele in robom na 15 pik!
 130. Zapiši primer, kjer boš s CSS določil razmik med celicami tabele na 10 pik!