Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Zunanja obroba v CSS

Z lastnostjo outline določimo lastnosti zunanje obrobe, ki jo postavimo okrog HTML elementa zunaj robov.

Zunanja obroba - Outline
Dimenzije zunanje obrobe outline
 • LM - leva širina zunanje obrobe
 • LB - leva širina obrobe
 • LP - leva širina notranje obrobe
 • ŠIRINA ELEMENTA VSEBINA - širina vsebine
 • DP - desna širina notranje obrobe
 • DB - desna širina obrobe
 • DM - desna širina zunanje obrobe
 •  
 • SKUPNA ŠIRINA ELEMENTA = LM + LB + LP + ŠIRINA ELEMENTA VSEBINE + DP + DB + DM

outline-style

Z oblikovno lastnostjo outline-style določimo obliko obrobe. Za vrednost navedemo eno od naslednjih vrednosti:

Vrednost Pomen
none ni obrobe, debelina obrobe je 0
dotted pikčasta obroba
dashed črtkana obroba
solid neprekinjena obroba
double dvojna neprekinjena obroba
groove  obroba izgleda, kot da je vgravirana v podlago
ridge  obroba izgleda, kot da je izbočena iz podlage
inset  element s to obrobo izgleda, kot da je vgraviran v podlago
outset  element s to obrobo izgleda, kot da je izbočen iz podlage
inherit  vrednost podeduje od nadrejenega elementa

outline-width

Z oblikovno lastnostjo outline-width določimo debelino obrobe. Za vrednost navedemo eno od naslednjih vrednosti:

Vrednost Pomen
thin tanka obroba
medium srednje debela obroba
thick debela obroba
dolžina  debelina obrobe v mm, cm, in, pt, pc, em, ex, px
inherit  vrednost podeduje od nadrejenega elementa

outline-color

Z oblikovno lastnostjo outline-color določimo barvoobrobe. Za vrednost navedemo eno od naslednjih vrednosti:

Vrednost Pomen
invert nasprotna barva, kot je ozadje
barva barva
inherit  vrednost podeduje od nadrejenega elementa

outline

Lastnost outline uporabljamo kot bližnjico za nastavitev vseh lastnosti obrobe:

Za vrednost lastnosti outline naštejemo vrednosti posameznih lastnosti roba v poljubnem vrstnem redu, pri čemer jih ločimo s presledki. Če vrednosti katere od lastnosti ozadja ne navedemo, bo dobila svojo privzeto vrednost.

 

<p class="obroba">Ta odstavek ima lastnost:<br /><em><strong> 
border: 10px solid #fb9400 <br />
margin: 20px <br />
padding: 10px <br />
outline: 10px solid #888888 <br /></strong></em></p>
.obroba { 
  border: 10px solid #fb9400;
  margin: 20px;
  padding: 10px;
  outline: 10px solid #888888;
}

Ta odstavek ima lastnost:
border: 10px solid #fb9400
margin: 20px;
padding: 10px;
outline: 10px solid #888888