Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Oblikovanje seznamov s CSS

V HTML poznamo neurejene in urejene sezname:

 • neurejen seznam: alineje seznama so označene s pikami
 • urejen seznam: alineje seznama so oštevilčene

Z oblikovnimi slogi lahko seznamoma priredimo tudi druge oznake alinej, lahko uporabimo tudi slike, določamo pa lahko tudi položaj oznak pri seznamih.

Lastnosti CSS, ki jih lahko definiramo seznamom


list-style-type

Z lastnostjo list-style-type določimo, kakšne oznake želimo imeti v seznamih.

Vrednost Pomen
none brez oznak
disc poln krogec
circle prazen krogec
square poln kvadrat
decimal 1, 2, 3, ...
decimal-leading-zero 01, 02, 03, ..., 98, 99
lower-roman i, ii, iii, iv, v, ...
upper-roman I, II, III, IV, V, ...
 lower-latin a, b, c, ..., z
lower-alpha  a, b, c, ..., z
 upper-latin A, B, C, ..., Z
 upper-alpha A, B, C, ..., Z
 lower-greek α, β, γ ...
cjk-ideographic  ideografično številčenje
 georgian tradicionalno gruzijsko številčenje
 armenian tradicionalno armensko številčenje
hebrew  tradicionalno hebrejsko številčenje
 hiragana tradicionalno hiragana številčenje
 hiragana-iroha tradicionalno hiragana iroha številčenje
katakana  tradicionalno katakana številčenje
katakana-iroha  tradicionalno katakana iroha številčenje
initial ta vrednost naj bo privzeta
inherit  vrednost podeduje od nadrejenega elementa
<p>Seznam z lastnostjo <em>list-style-type: <strong>none</strong></em></p>
<ul class="none">
  <li>Jabolko</li>
  <li>Hruška</li>
  <li>Sliva<</li>
</ul>

<p>Seznam z lastnostjo <em>list-style-type: <strong>disc</strong></em></p>
<ul class="disc">
  <li>Jabolko</li>
  <li>Hruška</li>
  <li>Sliva<</li>
</ul>

...
.none { list-style-type: none }
.none { list-style-type: disc }
...

Seznam z lastnostjo list-style-type: none

 • Jabolko
 • Hruška
 • Sliva

Seznam z lastnostjo list-style-type: disc

 • Jabolko
 • Hruška
 • Sliva

Seznam z lastnostjo list-style-type: circle

 • Jabolko
 • Hruška
 • Sliva

Seznam z lastnostjo list-style-type: square

 • Jabolko
 • Hruška
 • Sliva

Seznam z lastnostjo list-style-type: decimal

 • Jabolko
 • Hruška
 • Sliva

Seznam z lastnostjo list-style-type: decimal-leading-zero

 • Jabolko
 • Hruška
 • Sliva

Seznam z lastnostjo list-style-type: lower-roman

 • Jabolko
 • Hruška
 • Sliva

Seznam z lastnostjo list-style-type: upper-roman

 • Jabolko
 • Hruška
 • Sliva

Seznam z lastnostjo list-style-type: lower-latin

 • Jabolko
 • Hruška
 • Sliva

Seznam z lastnostjo list-style-type: upper-latin

 • Jabolko
 • Hruška
 • Sliva

Seznam z lastnostjo list-style-type: lower-greek

 • Jabolko
 • Hruška
 • Sliva

Seznam z lastnostjo list-style-type: cjk-ideographic

 • Jabolko
 • Hruška
 • Sliva

Seznam z lastnostjo list-style-type: georgian

 • Jabolko
 • Hruška
 • Sliva

Seznam z lastnostjo list-style-type: armenian

 • Jabolko
 • Hruška
 • Sliva

Seznam z lastnostjo list-style-type: hebrew

 • Jabolko
 • Hruška
 • Sliva

Seznam z lastnostjo list-style-type: hiragana

 • Jabolko
 • Hruška
 • Sliva

Seznam z lastnostjo list-style-type: katakana

 • Jabolko
 • Hruška
 • Sliva

list-style-image

Z lastnostjo list-style-image določimo, katero sliko želimo imeti kot oznako v seznamih.

Vrednost Pomen
none brez slike
url pot do slike
initial ta vrednost naj bo privzeta
inherit  vrednost podeduje od nadrejenega elementa
<p>Seznam z lastnostjo <em>list-style-image: url('seznam.gif')</em></p>
<ul class="image">
  <li>Jabolko</li>
  <li>Hruška</li>
  <li>Sliva<</li>
</ul>
.image { list-style-image: url('seznam.gif') }

Seznam z lastnostjo list-style-image: url('seznam.gif')

 • Jabolko
 • Hruška
 • Sliva

list-style-position

Z lastnostjo list-style-position določimo položaj oznak pri številčenju.

Vrednost Pomen
inside oznaka je znotraj bloka
outside oznaka je pred blokom, privzeta vrednost
initial ta vrednost naj bo privzeta
inherit  vrednost podeduje od nadrejenega elementa
<p>Seznam z lastnostjo: <em>list-style-position:<strong>outside</strong></em></p>
<ul class="outside">
  <li class="bgd">Jabolko</li>  
  <li class="bgl">Hruška</li>  
  <li class="bgd">Sliva</li>
</ul>
<p>Seznam z lastnostjo: <em>list-style-position: <strong>inside</strong></em></p>
<ul class="inside">
  <li class="bgd">Jabolko</li>  
  <li class="bgl">Hruška</li>
  <li class="bgd">Sliva</li>
</ul>
.outside { list-style-position: outside; width: 30% }
.inside { list-style-position: inside; width: 30% }
.bgd { background-color:#F5DBA9 }
.bgl { background-color:#F9EBCC }

Seznam z lastnostjo: list-style-position: outside

 • Jabolko
 • Hruška
 • Sliva

Seznam z lastnostjo: list-style-position: inside

 • Jabolko
 • Hruška
 • Sliva

list-style

Lastnost list-style uporabljamo kot bližnjico za nastavitev vseh lastnosti oznak pri naštevanju:

Za vrednost lastnosti list-style naštejemo vrednosti posameznih lastnosti oznak pri številčenju v poljubnem vrstnem redu, pri čemer jih ločimo s presledki. Če vrednosti katere od lastnosti oznak ne navedemo, bo dobila svojo privzeto vrednost.